Evenes AP krever mer kontroll av vogntog

Mange vogntog utgjør en stadig livsfare for andre trafikanter på norske vinterveier. Et enstemmig årsmøte i Evenes Arbeiderparti krever at kontrollen av vogntogtrafikken må bli langt mer omfattende enn den er i dag og at den økte kontrollen må gjøres permanent.

Kontrollene bør skje både langs veiene internt i Norge og på grenseovergangene. Kontrollen må sikre at vogntog som kjøres på norske vinterveier er utrustet for dette, at utstyret faktisk brukes og at sjåførene har den nødvendige kompetansen for dette.

Bestemmelser om arbeidsforhold for sjåførene må samtidig sikres slik at den enkelte sjåfør får kurante vilkår og konkurransen mellom norske og utenlandske transportører skjer på en rettferdig måte.

Det ligger også et stort ansvar på små og store oppdragsgivere å bidra til å ivareta sikkerheten på veiene.

Elin-Mari Bjørsvik Nikolaisen

Kandidat for Evenes Arbeiderparti ved kommunevalget til høsten

Foto: Helge Opdal


Elin-Mari Bjørsvik Nikolaisen er kandidat for Evenes AP ved valget 2019
Elin-Mari Bjørsvik Nikolaisen er kandidat for Evenes AP ved valget 2019