Start utvikling på skoletomta i Bogen

Evenes AP mener det haster å starte arbeidet med skoletomta i Bogen

Evenes Arbeiderparti ser med bekymring på at det politiske flertallet i kommunen ikke gjør noe for å skape ny utvikling på skoletomta i Bogen.

Den tidligere Bogen skole på Bergviknes ligger på et av de flotteste stedene i hele kommunen. Men bygningene forfaller og ingenting skjer, sier tredjekandidat for Evenes AP ved kommunevalget, Geir Elvebakk Moski.

Evenes AP har ved flere anledninger tatt opp behovet for å gjennomføre en mulighetsstudie for videre bruk av skoletomta som kan være et viktig bidrag til positiv utvikling i den østre delen av kommunen.

Vi har i kommunestyret foreslått å bevilge penger til en slik studie, men dette har blitt stemt ned av flertallet med Høyre i spissen. Vi krever nå at Evenes kommune snarest starter et arbeid for å synliggjøre mulighetene som ligger i ny utvikling på skoletomta i Bogen, sier Geir Elvebakk Moski.

Geir Elvebakk Moski er tredjekandidat for Evenes AP. Foto: Helge Opdal